VI-1197-2015
Израда Главне свеске пројекта појачања и надвишења одбрамбене линије на д.о. реке Тисе од Ритског брега до Макоша, од км 107+260 до км 111+170
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
20.11.2015
Врста
Услуге
Документи