VI-1168-2015
Прилагођавање техничке документације "Студије оправданости са идејним пројектом и главни пројекат бране и акумулације "Србобран" подсистема "Србобран" новом Закону о планирању и изградњи
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
02.12.2015
Врста
Услуге
Документи