VI-1185-15
Улуга техничког прегледа радова на надвишењу круне савског насипа у Хртковцима од стационаже км 100+000 до км 102+124 у поступку прибављања употребне дозволе.
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
15.12.2015
Врста
Услуге
Документи