61207/15
Услуга снимања, испитивања и анализа тла на местима предвиђеним за будуће депоније муља и наноса из канала
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
16.12.2015
Врста
Услуге
Документи