VI-1284-15
Услуга израде пројекта препарцелације и парцелације према плану детаљне регулације за комплекс акумулације "Србобран" са пратећим објектима система за снабдевање водом "Србобран"
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
11.01.2016
Врста
Услуге
Документи