VI-835-2015
Усклађивање техничке документације Главног пројекта прве фазе водозахвата Стари Бановци – црпна станица Стари Бановци I са потисним цевоводом и магистралним каналом ЦБ-0 са новим Законом о планирању и изградњи
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
22.12.2015
Врста
Услуге
Документи