VI-1406-2015
Уређење и измуљење приобалног дела канала Бачки Петровац - Каравуково од км 35+450 до км 37+600
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
22.02.2016
Врста
Радови
Документи