VI-1325-15
Услуга израде Услуга израде идејног решења наутичких привезишта на каналима ХС ДТД и реци Тиси и израда пројеката наутичких привезишта на локацијама код Куцуре, Турије, Сомбора и бране на Тиси
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
25.02.2016
Врста
Услуге
Документи