6-1324-16
Услуга израде идејног пројекта и пројекта за извођење радова на санацији клизишта низводно од насеља Потпорањ km 28+620 до km 29+345
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
16.01.2017
Врста
Услуге
Документи