6-949-18
Услуга израде пројектно-техничке документације за постављање заштитне челичне одбојне ограде на државном путу II-A реда број 104 Кикинда-Руско село
Погледајте на порталу Управе за јавне набавке
Обавештење
Нема садржаја
Рок за достављање понуде
03.09.2018
Врста
Услуге
Документи