Прва фаза прoјеката из Абу Даби фонда

Програм изградње система за наводњавање у Војводини преко Абу Даби фонда представља крупан корак у даљем развоју наводњавања, рационалном коришћењу водних ресурса и ширењу могућих површина за наводњавање.

Прва фаза

Од августа 2017. године до сада, започети су радови на 11 пројеката у Војводини, пријављених за финансирање из Програма за наводњавање - Абу Даби фонда. То су: двонаменски систем „Међа", двонаменски систем „Итебеј I", двонаменски систем „Јанков мост I и II“, двонаменски систем „Речеј“, ЦС „Јегричка“, ЦС „Песир“,ЦС „Калоча“,Регионални подсистем Нова Црња-Житиште, регионални подсистем Тиса-Палић, регионални подсистем „Кикинда“ и регионални подсистем „Мали Иђош“.

Ови радови представљају прву фазу и вредни су око 1,5 милијарди динара. Када буду реализовани, моћи ће да се наводњава око 37.000 хектара земљишта.

Сви започети пројекти изабрани су по критеријуму спремности пројектне документације, стабилности извора снабдевања водом, добре саобраћајне инфраструктуре, квалитета пољопривредног земљишта, као и могућности да канали, уз мања улагања, постану двонаменски.

У осмишљавању концепта двонаменског система наводњавања полазило се од тога да сви корисници који поседују земљу дуж каналске мреже могу директно, тифонима, да се прикључе на мрежу и наводњавају ширину од 400 метара са обе стране канала.

Концепт за регионалне хидросистеме био је да се на један регион довуче сва водна инфраструктура која ће се ставити у функцију наводњавања. Регионални хидросистеми су технички и технолошки далеко комплекснији од двонаменских.