Инвестиције 2017

ЈВП „Воде Војводине“ наставило је и у 2017. години са низом инвестиционих активности у циљу побољшања каналске мреже у Војводини у погледу одводњавања, али и наводњавања.

Предузеће се водило стратегијом развоја и усмерени смо били на инвестиције које ће побољшати рационално коришћење водних ресурса у покрајини.

Радови који су се изводили ове године били су усмерени у три правца. То је, наравно, заштита од високих водостаја, и ту истичемо да стално морамо бити на опрезу како бисмо одбранили имовину и плодне оранице. Следећи правац јесте уређење каналске мреже у циљу одводњавања вишка воде са ораница али истовремено и стварање могућности за наводњавање. И на крају, подсетимо да детаљна каналска мрежа у Војводини обухвата око 22000 километара канала, да имамо 155 црпних станица и бројне друге објекте, а да у оквиру Хидросистема ДТД имамо 939 километара основне каналске мреже. И саме ове бројке говоре да се континуирано мора инвестирати у објекте како би се одржавао овај сложени систем.