Суфинансирање 2019

И у току 2019.године радило се на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Војводине.

На каналима у Бачкој, Банату и Срему уклањала се биљна и акватична вегетација, чишћени су, замењени или израђени нови пропусти. Где је било неопходно, канали су измуљени, а извађени материјал је транспортован и разастрт, вађени су пањеви, обављено је и хемијско третирање и облагање канала. Такође, много је урађено и на уклањању старих и привремених депонија, санацији прилазних рампи и насипа изнад пропуста и планирању инспекционе стазе.

Сви ови радови у протеклој години уговорени су и изведени у оквиру пројекта тројног суфинансирања, са учешћем три стране: Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и општина у Војводини.

На територији Бачке радило се у општинама Сомбор, Апатин, Оџаци, Кула, Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Бачка Топола, Кањижа, Сента, Бечеј, Тител, Темерин, Жабаљ и Нови Сад. Уређено је око 574 километара канала, вредност радова је 178 милиона динара.

 На територији Баната радовима на уређењу каналске мреже обухваћене су општине Нови Кнежевац, Чока, Кикинда, Пландиште, Алибунар, Панчево, Ковачица, Ковин и Бела Црква. Уређено је око 517,5 километара канала, а вредност радова је 138 милиона динара.

У Срему се радило у општинама Рума, Ириг и Пећинци на око 54 километара канала, а вредност радова је готово 23 милиона динара.

Тако је у Војводини у 2019.години уређено око 1144 километара канала, а вредност урађеног је 345 милиона динара.