Вести
САНИРА СЕ ОБАЛА ДУНАВА КОД ВАЈСКЕ

Санација леве обале реке Дунав у зони црпне станице „Лабудњача“, код Вајске, започета пре два месеца, настављена је ове недеље. Током јула у оквиру... више

Парк природе „Јегричка“ уредило преко 200 волонтера

Поводом „Светског дана чишћења 2018“, ЈВП „Воде Војводине“ и Архус центар из Новог Сада, у партнерству са Ерсте банком, организoвали су велику... више

Пловна косачица ради на каналу код Оџака

Након пораста нивоа Дунава и побољшања хидролошких услова отворена је водозахватна устава Бездан на Дунаву, након чега је дошло до повећања дотока свеже воде у канале... више

Почела реконструкција преводница Бездан и Шебешфок

Овог месеца започети су радови на реконструкцији и санацији преводнице Бездан и преводнице и уставе Шебешфок. Вредност радова,  који су део INTERREG - IPA програмa... више

ВЕГЕТАЦИЈА НА КАНАЛИМА

У ово доба године и при оваквим хидролошким и метеоролошким условима, изузетно ниски водостаји и високе температуре, појава барске вегетације је уобичајена. Биљка која... више

Утицај ниског водостаја Дунава на ХС ДТД

Изузетно низак водостај Дунава овог лета утицао је и на Хидросистем ДТД у Бачкој, који се и снабдева водом из ове реке преко Водозахватне уставе „Бездан“ и... више

ХИТНО ИЗМУЉЕЊЕ НА ПРЕВОДНИЦИ БРАНА НА ТИСИ

Током протекла два дана пловни багер хитно је измуљио пловни пут кроз преводницу „Брана на Тиси“ па је дубина воде 2,8 метара. Како би пловни пут био... више