Вести
Успостављена пловидба на Тиси и делу Бегеја

Пловидба на целом току Тисе и делу канала Бегеј, од ушћа до преводнице „Стајићево“, успостављена је данас. Преводница „Стајићево“ није у радној... више

ОД РИБОКРАДИЦА ЗАПЛЕЊЕНО БЛИЗУ 40 КИЛОМЕТАРА МРЕЖА

У току 2016. године остваренo je више од две хиљаде контрола риболовног подручја под ингеренцијом ЈВП Воде Војводине, док је преконтролисано више од пет хиљада... више

Поново пловидба на делу канала у Бачкој

Због повољнијих метеоролошких услова, поново је успостављена пловидба на делу канала ХС ДТД у Бачкој. Још увек није могуће превођење на преводници Богојево, док је... више

Успешно окончана одбрана од леда на војвођанским водотоцима

Редовна одбрана од загушења ледом укинута је јутрос и на последњој деоници -  112,5 километара реке Тисе у горњем току, од државне границе до Бечеја. Након 30... више

Смањује се дебљина леда на Тиси

Од војвођанских водотока, редовна одбрана од загушења ледом на снази је још само на 112,5 километара Тисе у горњем току од државне границе до Бечеја. Међутим, у односу... више

Oдбранa још само на Тиси

Редовна одбрана од загушења ледом јутроса је укинута на Тамишу, Старом Бегеју и делу Тисе, деоница од Бечеја  до ушћа у Дунав. Мере редовне одбране од леда остају... више

Укинута редовна одбрана на Дунаву

На Дунаву је јутрос укинута редовна одбрана од загушења ледом и на последњих 30 километара. У одбрани су и даље Тиса, Тамиш и Стари Бегеј у укупној дужини од 319... више