Вести
ЈВП „Воде Војводине“ на Европском биоекономском конгресу

Представници ЈВП „Воде Војводине“ учествовали су на Европском биоекономском конгресу одржаном 20. и 21. новембра ове године у Лођу у Пољској. Овом приликом,... више

Ревитализација канала Бегеј и санација преводнице Бездан

Представници ЈВП „Воде Војводине“ потписали су два уговора из ИПА програма прекограничне сарадње, што ће донети вишемилионска додатна улагања у Хидросистем... више

Санација оштећених мостова у Пивницама

Уважавајући молбу грађана, ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на санирању оштећених мостова на каналу I система за одводњавање Јегричка у атару... више

У току радови на уређењу подсистема за наводњавање „Мали Иђош“

ЈВП „Воде Војводине“ наставља са прецизном динамиком спровођења инвестиционих активности које су планиране овогодишњим Програмом пословања. Обавештавамо... више

Издавање потврда о стању накнаде за одводњавање

У складу са Законом о водама, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, поред досадашњег издавања потврда о стању накнаде за одводњавање за правна... више

ПОЧЕЛИ РАДОВИ ИЗ ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА

Радови у оквиру овогодишњeг програма суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, почели су у неколико... више

ЈВП „Воде Војводине“ на 50. сајму ЛОРИСТ

На овогодишњем, 50. по реду, међународном сајму ЛОРИСТ, ЈВП „Воде Војводине“ учествује као суизлагач са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,... више