Вести
У току измуљење канала Косанчић-Мали Стапар

У току су радови на измуљењу канала Косанчић-Мали Стапар у дужини од четири километра. Измуљење се ради сувоземном механизацијом, а предвиђено је да се на овој деоници... више

За ремонт објеката на Хс ДТД 65 милиона динара

До краја ове године планирано је да се заврши ремонт на уставама Томашевац и Нови Бечеј и Црпној станици Богојево. Реч је о вишемилионским улагањима у функционисање... више

Измуљење Јегричке код Равног Села

Измуљење и уклањање вегетације на делу водотока Јегричка, дужине скоро 2 km, код Равног Села је завршено. Током радова, у које је уложeно око 2,5 милона динара,... више

Санација канала уз одбрамбену линију код Ковина

На подручју Ковина у току су радови на санацији два километра канала који се налази поред одбрамбене линије леве обале Дунава. На овај начин биће стабилизована... више

УРЕЂЕНЕ ОБАЛЕ ЈЕГРИЧКЕ КОД СИРИГА

После завршетка пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“ у оквиру програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија финансираног из IPA... више

САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ХИДРООБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ЈАМЕНЕ

  ЈВП „Воде Војводине“ наставља са санацијом и реконструкцијом објеката који су током мајске одбране од поплава у... више

Око 160 милиона за регионалне системе у Војводини

У наставак изградње регионалних система у Војводини ове године биће уложено око 160 милиона динара. Радови су у току на регионалним системима Кикинда, Нова Црња –... више