Вести
СТАЊЕ НА ВОДОПРИВРЕДНОМ ПОДРУЧЈУ ВОЈВОДИНЕ

У току недеље вршилац дужности  директора ЈВП „Воде Војводине“ Славко Врнџић и техничке службе одржали су састанке са свим водопривредним предузећима... више

Промоција индустријског наслеђа

ЈВП “Воде Војводине” представило је инудстријско наслеђе на каналима Хидросистема ДТД на међународној конференцији Уније техничких музеја централне Европе... више

За радове на каналској мрежи у Сомбору скоро 30 милиона динара

Овогодишњи радови на каналској мрежи, из програма суфинансирања, који би требало да побољшају одводњавање пољопривредног земљишта на територији општине Сомбор, почели... више

У току кошење подводног растиња и трске

У циљу одржавања проточности канала Хидросистема ДТД, поред измуљења пловним багерима, у току је и кошење подводног растиња и трске. Две пловне косачице уклањају... више

Ликовна колонија „Јегричка 2016“

Ликовна колонија „Јегричка 2016" почиње данас на простору Инфо центра "Јегричка" у организацији Културног центра Општине Темерин и траје до 1. августа. Заједно са... више

За пола године извађено 120.000 кубика муља

Од почетка године из канала Хидросистема ДТД, а у склопу редовног одржавања њихове пловности, извађено је око 120.000 кубних метара муља.

више

Инфо табле на преводници Бездан

У оквиру комплекса преводнице Бездан постављене су инфо табле поводом 160 година од завршетка радова овог значајног водопривредног објекта. На инфо таблама се могу... више