Вести
Пошумљавање обала Јегричке

До краја ове недеље биће пошумљено пет километара леве и пет километара десне обале водотока Јегричка на подручју Сирига, Општина Темерин. Акција пошумљавања у Парку... више

Одбрана од унутрашњих вода даје видне резултате

На подручју Војводине у току је одбрана од поплава од унутрашњих вода на око 82.000 хектара пољопривредног земљишта у атарима које покривају водопривредна предузећа у... више

Смањују се површине угрожене унутрашњим водама

  На подручју Војводине у току је одбрана од поплава од унутрашњих вода на око 85.000 пољопривредног земљишта у атарима које... више

Нова уредба о висини накнада за воде

На снагу је ступила нова Уредба о висини накнада за воде за 2015. годину, која је објављена у Службеном гласнику РС", бр. 15/2015 од 6. фебруара 2015. године. По уредби... више

Продаја дозвола за рекреативни риболов за 2015.

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, као један од корисника рибарског подручја Србија-Војводина, почело је са продајом дозвола за рекреативни риболов за 2015.... више

Одбрана од поплава од унутрашњих вода на више од 90.000 хектара

На подручју Војводине у току је одбрана од поплава од унутрашњих вода на око 92.000 хектара пољопривредног земљишта у атарима које покривају водопривредна предузећа у... више

ОШТЕЋЕЊЕ САВСКОГ НАСИПА У ХРВАТСКОМ СЕЛУ РАЧИНОВЦИ

У хрватском селу Рачиновци, на савском насипу где је током прошлогодишњих мајских поплава дошло до продора воде, плављења неколико тамошњих насеља и преливања на наше... више