Пошумљавање обала Јегричке
2.3.2015.

До краја ове недеље биће пошумљено пет километара леве и пет километара десне обале водотока Јегричка на подручју Сирига, Општина Темерин. Акција пошумљавања у Парку природе Јегричка почела је данас и у њој, поред радника ЈВП Воде Војводине, учествују и планинари и чланови ловачког удружења из Сирига. На обале Јегричке биће засађене аутохтоне врсте дрвећа, пољски јасен и бела врба.

С обзиром на то да су се на том локалитету   стварали „водени чепови“ који су смањивали проток воде, ЈВП Воде Војводине је пре две године отпочело реализацију Пројекта „Еколошко управљање водама у равничарским пределима“, а у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Мађарска.

На овај начин преко ИПА фондова, обезбеђено је око 235.000 евра за измуљивање нешто више од 6 километара Јегричке на територији МЗ Сириг. Департман за хемију и биохемију Природно – математичког факултета у Новом Саду, урадио је анализе и мониторинг квалитета воде, седимента, приобалног земљишта и биомониторинг.

Пошумљавање је наставак наведених радова. На овај начин створиће се изванредан заштитни појас који ће умањити загађења са околног пољопривредног земљишта, али ће истовремено бити и склониште за ловну дивљач и остале животињске врсте из Парка природе Јегричка.