Дан вода

Резолуцијом Уједињених нација (УН) из 1992. године, за Светски дан вода проглашен је 22. март. УН на овај начин желе да скрену пажњу на важност заштите вода, као и да упозоре на недостатак воде за пиће у многим деловима света.

Централна тема Светског дана вода 2019. године је „Вода за све – не изостављамо никог“.

Наиме, Програм Уједињених нација (УНДП) за развој дефинисао је 17 циљева одрживог развоја, који представљају универзални позив на деловање зарад искорењивања сиромаштва, заштите животне средине и обезбеђивање мира и просперитета за све. Циљ број 6 је кристално јасан: вода за све до 2030. године. По дефиницији, то значи да нико не сме бити изостављен (http://www.worldwaterday.org/). Светски дан вода 2019 односи се на предузимање корака ка решавању кризе са водом кроз решавање развлога зашто је толико људи ускраћено за овај ресурс.

ЈВП „Воде Војводине“, као предузеће којем је поверена брига о водним ресурсима у покрајини, традиционално је обележило Светски дан вода 2019, са програмом фокусираним на едукацију најмлађих, с обзиром на то  да је од изузетне важности неговати свест деце о значају воде уопште и упознати их са водним ресурсима у околини у којој живе.

ЈВП „Воде Војводине“ организовало је поводом Светског дана вода школски час о водопривреди у дворцу Марцибањи-Карачоњи, којем су присуствовали ученици трећег разреда ОШ „Никола Тесла“ из Новог Сада. Малишани су имали прилику да се ближе упознају са појмом и делатношћу водопривреде кроз интерактиван приступ – квиз питања и одговори, проучавање хидрографске карте Војводине, те склапање пузли са објектима и проналажење истих на карти, али и игру са моделом бродске преводнице.

Такође, ЈВП „Воде Војводине“ је поводом Светског дана вода наступило и на Новосадском пролећу на позив Покрета горана Новог Сада. Овом приликом, одржане су три радионице за предшколце и једна за децу основношколског узраста под слоганом „Бистар као вода“.

Не заборавимо да кроз Војводину протичу три велике реке, Дунав, Сава и Тиса, банатски водотоци, те да је као крвоток премрежава 938 километара канала у оквиру Хидросистема ДТД и више од 20.000 километара мелиоративних канала. Тако сложен систем, уз све учесталије појаве поплава и суша, захтева максималну пажњу, стручне кадрове и много средстава. Изузетно је важно да га одржавамо и бринемо се о њему, те смо дали себи за задатак да о томе едукујемо децу још од вртића. У дивном амбијенту дворца, деца су уживала у пролећу и научила  да да није овог сложеног система којим управљамо, Војводина данас не би тако изгледала.