Измуљење канала код Црвенке

Радови на измуљењу седам километара канала од Црвенке до Куле, који тече паралелно са Великим Бачким каналом и познат је као Бегејац, почели су крајем јула 2019. године. Дакле, да не буде забуне, није реч о измуљењу најзагађеније деонице Великог Бачког канала у Врбасу.

Канал Бегејац главни је реципијент отпадних вода за Црвенку, Кулу и део Врбаса, а у  канал Дунав – Тиса – Дунав улива се код Врбаса. Циљ измуљења, овог канала, који житељима у околини годинама прави велике проблеме,  јесте његово довођење у функционално стање и отклањање последица вишегодишњег упуштања отпадних вода у канал. Предвиђено је да се измуљи близу 18.000 кубних метара муља.

Радови ће се одвијати од водоиспуста фекалне канализације у Црвенки до излаза из насељеног дела Куле. Стручне анализе показале су да је реч о инертном, неопасном муљу који не захтева посебан третман у даљој експлоатацији, а да се један део седимента мора одложити у водонепропусни материјал. Муљ ће бити депонован у посебно припремљене касете, од којих је једна обложена геофолијом, како би се спречила његова инфилтрација у земљу.

Вредност радова је око 35 милиона динара, а финансијер је ЈВП „Воде Војводине“.  Извођач радова је ВД „Бачка“ Врбас.