Измуљење окретнице и изградња пристана у Зрењанину

У оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, половином августа започети су радови на уређењу обале и изградњи пристана на Бегеју у Зрењанину. Радови се изводе у оквиру пројекта „Ревитализација навигационе инфраструктуре на Бегеју“ (BEGA), а вредност овог посла износи 584.190 евра.

Плутајући док, односно пристан, биће постављен на почетку старе окретнице за бродове на каналу Бегеј, и тако ће се налазити у близини постојећих градских саобраћајница и пешачког моста. Постављању понтона претходили су геодетски, а у току су припремни радови на уклањању биљне вегетације и припреми за измуљење старе окретнице, које ће се обавити уз помоћ хидрауличних багера на амфибијским гусеницама. За потребе постављања понтона, потребно је формирати косину обале, односно, обалоутврду на коју ће се потом поставити бетонски понтони.

Уређењем обале и постављањем пристана омогућава се коришћење туристичког потенцијала ХС ДТД и омогућава развој наутичког туризма у Зрењанину и околини. Такође, и кроз ове радове, препознат је потенцијал ХС ДТД као могућег покретача у области пловидбе и сарадње између Србије и Румуније.

Иначе, у Србији се овај ИПА пројекат прекограничне сарадње са Румунијом односи на ревитализацију Канала Бегеј на потезу од границе са Румунијом до хидротехничког објекта у Клеку, у дужини од 32,26 километара. Поред измуљења окретнице и изградње пристана, пројекат ревитализације канала Бегеј обухвата и израду техничке документације за потребе измуљења, депоновања и ремедијације седимента на Пловном Бегеју, као и набавку пловног багера и пловне косачице за одржавање његове пловности. Такође, предвиђа и санацију хидротехничких објеката у Клеку и Српском Итебеју, као и изградњу двонаменске стазе (радно-инспекционе и бициклистичке), од границе са Румунијом до преводнице у Клеку.

Укупна вредност пројекта износи око 14 милиона евра.