Оглас о продаји дрвета на пању јавним прокупљањем писмених понуда

Оглас објављен 20. новембра 2019. године.