Оглас за продају трске прикупљањем писаних понуда

Оглас објављен 27. децембра 2019. године.