РИБЊАЦИ

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у својини Аутономне покрајине Војводине - за рибњаке

1_rib_20_odluka.pdf

Решење о образовању Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине- за рибњаке

2_rib_20_komisija.pdf

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине - за рибњаке, објављен у дневном листу Дневник 14. 3. 2020.

3_rib_20_ javni_oglas_scan.pdf

Понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне покрајине Војводине - за рибњаке

4_rib_20_ponuda.pdf