Одбрана од поплава

Укупна дужина одбрамбених у Војводини насипа  је 1.460 km.

Од тога дуж:

Дунава .................... 304,16 km

Тисе ........................ 289,63 km                               

Саве ....................... 119,77 km                           

Тамиша ...................   86,04 km

Оба Бегеја .............. 127,79 km

Остали насипи ......... 532,62 km

Насипи су реконструисани  на стогодишњу воду на око 95 % укупне дужине Дунава, а на Тиси и Сави на око 85 % укупне дужине.

Укупна дужина нереконструисаних и неизграђених одбрамбених насипа износи 204 km, односно 283 km заједно са граничним насипима.       

За  одбрану од спољних вода користе се и микроакумулације: „Велико Средиште“, „Месић“, „Борковац“, „Павловци“, „Љуково“, „Сот“ и „Мохарач“, као и устава и црпна станица „Босут“.

Више од 80% Војводине угрожено је од унутрашњих вода:

  • Директно угрожено 1.630.648 ha
  • Делимично угрожено 209.423 ha