Надзорни одбор

Мр Ласло Фехер, председник Надзорног одбора

Мр Ласло Фехер, дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирао је на Факултету техничких наука у Новом Саду, Одсек за саобраћај, где је стекао и звање магистра техничких наука 2006. године.

Од 1993. године је предузетник и власник Агенције за вештачење „ФЛ“ у Бачком Градишту. Пре тога је радио у Заводу за судска вештачења у Новом Саду и у предузећу „Бечејтранс“ у Бечеју, на месту техничког директора.

Стални је судски вештак од 1996. године.

Од јула 2014. године је председник Надзорног одбора ЈВП „Воде Војводине“ у Новом Саду. У претходном периоду обављао је функције председника Надзорног одбора Геронтолошког центра у Бечеју (септембар 2013 – јул 2014), председника Управног одбора ЈП „Станком“ у Бечеју (јануар 2009 – август 2010), члана Комисије за планове Општине Бечеј (2006 – 2012). Покрајински посланик,  заменик  председника Одбора за привреду и члан Одбора за локалне самоуправе био је у периоду од 2008 – 2012. године.

Рођен је 1962. године у Новом Саду.

 

МСц Гордана Ћук, члан Надзорног одбора

МСц Гордана Ћук, дипломирани економиста – мастер, дипломирала је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду, смер Финансије и рачуноводство 1998. године, а мастер студије завршила 2009. године на истом факултету, смер Финансије, банкарство и осигурање.

У Привредној комори Србије, од ове године, саветник је Регионалне привредне коморе Јужнобачког округа. У претходном периоду била је генерални секретар у Регионалној привредној комори Нови Сад, од 2012. до 2016. године, а пре тога, две године заменик генералног секретара. Током 2013. и 2014. године била је извршни директор за економске послове у АД „Новосадски сајам“.

У Регионалној привредној комори Нови Сад радила је од 2002. до 2012. године, а последње четири године као финансијски директор. Од 1999. до 2002. године радила је као инспектор финансијске полиције у Републичкој управи јавних прихода – Регионални центар Нови Сад.

Стручни испит за рад у органима државне управе положила је 2002. године, ревизор је постала 2001. године, а овлашћени рачуновођа Савеза рачуновођа и ревизора Србије 2000. године. Поседује више сертификата професионалног усавршавања. Учествовала је у више регионалних и међународних истраживачких пројеката.

Говори енглески језик.

Рођена је 24. октобра 1973. године.

 

Др Сања Пантелић-Миралем, члан Надзорног одбора из реда запослених

Др Сања Пантелић-Миралем, дипломирани инжењер, дипломирала на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер Уређење и коришћење вода у пољопривреди. Звање доктора наука стекла је на истом факултету, са докторском тезом „Утицај муља из мелиорационих канала на животну средину“.

Члан је Инжењерске коморе Србије, Српског друштва за одводњавање и наводњавање, подружнице мелиоративаца СПИТ-а и Националног научног друштва за пољопривредну технику. Поседује лиценцу Инжењерске коморе Србије за Одговорног извођача радова на изградњи  пољопривредних и хидромелиорационих система и лиценцу Инжењерске коморе Србије за Одговорног пројектанта пољопривредних пројеката хидромелиорационих система.

Има радно искуство од 22 године на стручним пословима из водне делатности, од тога 8 година на руководећим пословима. Од 2008. године је Руководилац службе за коришћење и заштиту осталих природних ресурса (заштитне шуме у водопривреди и заштићена природна добра) у ЈВП „Воде Војводине“. Поседује велико искуство учешћа у међународним скуповима, конференцијама и пројектима. Говори енглески језик.

Рођена је 9. маја 1969. године.