Двонаменски систем "Итебеј"

Двонаменски систем „Итебеј I" припада Општини Житиште и обухвата канале система за одводњавање „Бегејци“ и његовог подсистема „Бикиш мост“, од асфалтног пута Бегејци - Крајишник до асфалтног пута Српски Итебеј - Међа.

Припремни радови су завршени, а 9.10.2017.године започети су главни радови, који ће каналима омогућити двонаменску функцију и наводњавање пољопривредних површина на 665 ха у катастарским општинама Бегејци, Нови Итебеј и Српски Итебеј. Радови обухватају чишћење канала од вегетације, машинско профилисање канала – измуљење до пројектованих кота. Део измуљеног материјала биће транспортован на депонију, део ће након оцеђивања бити разастрт дуж канала, а део ће бити уграђен у депонију (насип) због заштите ниског терена. Ради се и на реконструкцији 22 пропуста који се налазе на каналима система и изградњи типских цевастих устава.

Уговорена вредност радова је 280.457,00 евра, а извођач радова је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.