Двонаменски систем „Јанков мост I и II“

Двонаменски систем „Јанков мост I и II“ припада Општини Зрењанин, а предузети  радови омогућавају  наводњавање пољопривредних површина на 650 ха. За довођење канала у двонаменску функцију предузети су радови на каналској мрежи и објектима унутар ње.

Завршени су припремни радови, а 9. 10. 2017. године започети су и главни радови на чишћењу канала од вегетације, измуљењу, оцеђивању материјала који ће се употребити за уређење земљаних депонија. Према уговору, реконструисаће се и 12 пропуста који се налазе на седам канала система. Наводњавање ће се спроводити тифонима, директним захватањем воде из канала.

Уговорена вредност радова је 312.948,00 евра, планирани датум завршетка је 7.3.2018.године. Извођач радова је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.