Двонаменски систем „Јанков мост I и II“

Уговорени радови на двонаменском систему „Јанков мост I и II“ у Општини Зрењанин, који омогућавају  наводњавање пољопривредних површина на 650 ha, завршени су почетком септембра 2018. године, а предузети  радови омогућавају  наводњавање пољопривредних површина на 650 ha. За довођење канала у двонаменску функцију радило се на каналској мрежи и објектима унутар ње.

По завршетку припремних радова, 9. 10. 2017. године започети су и главни радови на чишћењу канала од вегетације, измуљењу, оцеђивању материјала који је употребљен за уређење земљаних депонија. Према уговору, реконструисано је и 12 пропуста који се налазе на седам канала система. Наводњавање ће се спроводити тифонима, директним захватањем воде из канала.

Уговорена вредност радова је 312.948,00 евра, а извођач радова је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.