Двонаменски систем „Јанков мост I и II“

Двонаменски систем „Јанков мост I и II“ припада Општини Зрењанин, а предузети  радови омогућавају  наводњавање пољопривредних површина на 650 ха. За довођење канала у двонаменску функцију предузети су радови на каналској мрежи и објектима унутар ње.

Завршени су припремни радови, а 9. 10. 2017. године започети су и главни радови на чишћењу канала од вегетације, измуљењу, оцеђивању материјала који ће се употребити за уређење земљаних депонија. Према уговору, реконструисаће се и 12 пропуста који се налазе на седам канала система. Наводњавање ће се спроводити тифонима, директним захватањем воде из канала.

Уговорена вредност радова је 312.948,00 евра, а извођач радова је ВП „Средњи Банат“ Зрењанин.