Двонаменски систем "Речеј"

Двонаменски систем „Речеј“ припада Општини Кула и оивичен је железничком пругом Врбас – Сомбор са југозапада, и каналом Бездан – Бечеј. Овај систем омогућава наводњавање пољопривредних површина на 247 хектара у општинама Кула и Црвенка.

Захватање воде из канала биће могуће преко новопројектованог пропуста дужине 10 метара. Припремни радови су завршени, а 9. 10. 2017. године започети су главни и подразумевају чишћење канала од вегетације и машинско профилисање. Наводњавање ће се спроводити тифонима, директним захватањем воде из каналске мреже, у појасу ширине 400 м, паралелно са обе стране канала.

Уговорена вредност радова је 186.986,00 евра, а извођач радова је ВП „Бачка“ Врбас.