ЦС "Јегричка"

ЦС „Јегричка“ – двонаменски систем у Општини Оџаци. Јегричка је највећа речица у Бачкој дугачка 64 километра. Регулационим радовима из претходног периода Јегричка је изгубила особине природног тока. С обзиром на ток и правац пружања, Јегричка је идеална као магистрални канал за потребе наводњавања.

Пројектом је предвиђена изградња црпне станице, грађевински, електро и машински радови. Далековод је предмет другог пројекта и постоји уговор са Електродистрибуцијом.

Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 3.700 хектара. Потенцијални корисници су пољопривредници из Раткова, Лалића и околних насеља.

Уговорена вредност радова је 707.970,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Хидросрем“, ВП „Регулације“ Сремска Митровица, „Еко инжењеринг“ Нови Сад.