ЦС "Јегричка"

ЦС „Јегричка“ – двонаменски систем у Општини Оџаци. Јегричка је највећа речица у Бачкој дугачка 64 километра. Регулационим радовима из претходног периода Јегричка је изгубила особине природног тока. С обзиром на ток и правац пружања, Јегричка је идеална као магистрални канал за потребе наводњавања.

Пројектом је предвиђена изградња црпне станице, грађевински, електро и машински радови. Далековод је предмет другог пројекта и постоји уговор са Електродистрибуцијом.

Део предвиђених радова на овој црпној станици, започетих 09.10.2017. године, обустављени су у зимском периоду и затим настављени у априлу 2018. године. Радови се одвијају према планираној динамици и очекивани завршетак је крај 2018. године.

Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 3.700 ha. Потенцијални корисници су пољопривредници из Раткова, Лалића и околних насеља.

Уговорена вредност радова је 707.970,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Хидросрем“, ВП „Регулације“ Сремска Митровица, „Еко инжењеринг“ Нови Сад.