ЦС "Калоча"

Радови на изградњи Црпне станице (ЦС) "Калоча" завршени су крајем октобра 2018. године.

Основна намена новоизграђене црпне станице је снабдевање водом подручја подсистема за наводњавање „Ада“, који је део Регионалног хидросистема Северна Бачка. Пројектом је предвиђено да се ЦС „Калоча“ састоји од уливне грађевине, спојне грађевине која спаја уливну грађевину и црпни базен, црпног базена за смештај пумпи, потисних цевовода за транспорт воде до излива, мерног шахта, изливне грађевине и објекта за смештај електро опреме. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 1.100 хектара, a снабдеваће се водом из Тисе и потисних цевовода који прелазе преко круне насипа.

Нова црпна станица налази се на око три километра од изласка из Аде према Сенти. Како би се постигла ефикасност целог система приступило се изградњи нове црпне станице, чији пројектовани капацитет је 4 m3/s.

Уговорена вредност радова је 906.624,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Раско Тамп“ Сента и „Еко инжењеринг“ Нови Сад.