ЦС "Калоча"

ЦС „Калоча“ – подсистем Ада – део регионалног хидросистема Северна Бачка, Општина Ада. Ради се на изградњи предвиђене нове црпне станице која ће бити лоцирана у непосредној близини постојеће пловне црпне станице. Након припремних, следе грађевински, електро и машински радови. Систем ће се снабдевати водом из Тисе и потисних цевовода који прелазе преко круне насипа. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 1.100 хектара.

Уговорена вредност радова је 906.624,00 евра, радови су започети 9. 10. 2017. године, планирани завршетак је 9. 10. 2018 године. Извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Раско Тамп“ Сента и „Еко инжењеринг“ Нови Сад.