ЦС "Калоча"

ЦС „Калоча“ – подсистем Ада – део регионалног хидросистема Северна Бачка, Општина Ада. Ради се на изградњи предвиђене нове црпне станице која ће бити лоцирана у непосредној близини постојеће пловне црпне станице. Након припремних, следе грађевински, електро и машински радови. Систем ће се снабдевати водом из Тисе и потисних цевовода који прелазе преко круне насипа. Овај систем омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 1.100 хектара.

Уговорена вредност радова је 906.624,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Раско Тамп“ Сента и „Еко инжењеринг“ Нови Сад.