Регионални подсистем Тиса – Палић

Радови на Регионалном подсистему "Тиса – Палић" завршени су почетком новембра 2018. године. Регионални подсистем "Тиса-Палић" део је регионалног хидросистема Северна Бачка и снабдева  се водом из реке Тисе. На подсистему постоје три црпне станице, канали укупне дужине око 35 км, и објекти - пропусти, мостови, дикери, рачва.

Пројектом је предвиђено да се ради се на изградњи канала са земљаним и бетонским радовима, укључујући и облоге – излазе за животиње, на деоницама канала Ором – Палић и Ором – Чик – Криваја. Завршетак радова омогућиће наводњавање пољопривредних површина на 15.500 хектара.

Уговорена вредност радова је 4.748.042,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Дубрава“ Бајмок, „Екстра Аутотранспорт“ Кула и ЦМТ Београд.