Регионални подсистем "Кикинда"

Регионални подсистем „Кикинда“ налази се на североистоку Баната, близу државне границе са Румунијом, између реке Златице, Кикиндског и Шећеранског канала. Канал „М“ је главни магистрални канал хидросистема „Кикинда“. На делу своје трасе канал „М“ се поклапа са постојећим каналима за одводњавање, који су реконструисани за двонаменску функцију. Канал „М“ дугачак је 31 километар.

Поред радова на црпној станици „Мокринска II“ (хидромашинска опрема за коначну фазу) и завршених земљаних радова на самом каналу, изградиће се устава, пропусти, пропусти испод железничке пруге. Очекивани завршетак радова је до краја године. На овај начин обезбедиће се наводњавање 2.330 ha у првој фази и то пољопривредних површина које се протежу на по 400 метара са обе стране постојеће каналске мреже.

Уговорена вредност радова је 1.799.515,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Горњи Банат“ Кикинда, „Технобор“ Кикинда, „Бин-Инг“ Београд и „Еко Инжењеринг“ Нови Сад.