Регионални подсистем "Кикинда"

Регионални подсистем „Кикинда“ налази се на североистоку Баната, близу државне границе са Румунијом, између реке Златице, Кикиндског и Шећеранског канала. Канал „М“ је главни магистрални канал хидросистема „Кикинда“. На делу своје трасе канал „М“ се поклапа са постојећим каналима за одводњавање, који су реконструисани за двонаменску функцију. Канал „М“ дугачак је 31 километар.

Поред радова на црпној станици „Мокринска II“ (хидромашинска опрема за коначну фазу), започети су земљани радови на самом каналу, а следи изградња устава, пропуста, пропуста испод железничке пруге. На овај начин обезбедиће се наводњавање 2.330 хектара у првој фази и то пољопривредних површина које се протежу на по 400 метара са обе стране постојеће каналске мреже.

Уговорена вредност радова је 1.799.515,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Горњи Банат“ Кикинда, „Технобор“ Кикинда, „Бин-Инг“ Београд и „Еко Инжењеринг“ Нови Сад.