Регионални подсистем "Мали Иђош"

Регионални подсистем „Мали Иђош“ – део је регионалног хидросистема „Северна Бачка“ и требало би да обезбеди воду за наводњавање 11.500 хектара у коначној фази пољопривредних површина на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола. Из средства Абу Даби фонда додатно ће се  уредити  првих пет километара канала Кула- Мали Иђош који је већ у функцији. Након земљаних и геодетских радова, та деоница канала биће обложена новом водонепропусном фолијом.

Уговорена вредност радова је 1.044.287,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Екстра Аутотранспорт“ Кула и ЦМТ Београд.