Регионални подсистем "Мали Иђош"

Регионални подсистем „Мали Иђош“ део је регионалног хидросистема „Северна Бачка“ и требало би да обезбеди воду за наводњавање 11.500 ha у коначној фази пољопривредних површина на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола. Из средства Абу Даби фонда додатно ће се  уредити  првих пет километара канала Кула- Мали Иђош који је већ у функцији. Након земљаних и геодетских радова, предвиђено је облагање те деонице канала новом водонепропусном фолијом.

Међутим, у зимским условима те радове није било могуће обавити, а како би било омогућено несметано наводњавање пољопривредних површина у периоду април-август 2018. године, са овим послом се отпочело средином августа. Очекивани завршетак радова је до краја године.

Уговорена вредност радова је 1.044.287,00 евра, а извођач је конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Екстра Аутотранспорт“ Кула и ЦМТ Београд.