Регионални подсистем "Мали Иђош"

На каналу за наводњавање Кула-Мали Иђош, који је део истоименог регионалног подсистема, додатно је уређено првих пет километара. Ови радови су завршени почетком новембра 2018. године. Најпре су изведени геодетски и земљани радови, чиме је повећан капацитет канала, а потом је деоница канала од првих пет километара обложена новом  водонепропусном фолијом, јер је стара била дотрајала, те је било доста губитака воде.

Канал се снабдева водом из Хидросистема ДТД (Великог бачког канала), преко Црпне станице „Кула“. Радови су били вредни 1.044.287,00 евра, а извођач је био конзорцијум ВП „Северна Бачка“ Суботица, „Екстра Аутотранспорт“ Кула и ЦМТ Београд.

Радови су почели тек средином августа ове године, јер би да су започети раније, било доведено у питање  несметано наводњавање пољопривредних површина које се иначе наводњавају из тог канала.

Регионални подсистем „Мали Иђош“ део је регионалног хидросистема „Северна Бачка“. Тренутно је изграђено 10, од укупно 15 километара канала. Када регионални систем буде коначно завршен требало би да  обезбеди воду за наводњавање 11.500 ha пољопривредних површина на подручјима општина Кула, Врбас, Мали Иђош и Бачка Топола.