Уређење потока Патка (Будовар)

Већи део радова на уређењу дела потока Патка (Будовар) у Старим Бановцима је завршен. Како би се заштитило приобаље, на потоку Патка изграђена је нова устава за одбрану приобалног дела насеља од високих вода Дунава. Наиме, устава ће спречавати продор дунавске воде, с обзиром да је процењено да је утицај Дунава на режим овог водотока директан и да постоји велика вероватноћа да би брањено подручје Старих Бановаца било угрожено, јер би вода из Дунава кроз поток улазила у само насеље. Урађена су два ревизиона шахта, затим, изливна и уливна грађевина, на којој је монтирна уставска табла. У оквиру ових активности, спроведено је и зацевљење дела потока Патка, дужине 150 метара. Ови радови су у завршној фази, а спољне димензије колектора су три метра у ширину и 2,55 метара у висину.

Основна намена овог потока је одвођење сувишних вода са југоисточне падине Фрушке горе, а са Голубиначким каналом се улива у Дунав.

Радови на потоку Патка (Будовар) започети су 1. августа, а вредни су укупно 48 милиона динара. Извођач радова је ВПД „Галовица“.