Изградња насипа Хртковци – Јарак

Радови на изградњи одбрамбене линије на левој обали Саве, дугој 3 km, на делу од Хртковаца до Јарка, завршени су у првој половини 2018. године. Овај насип изграђен је у циљу заштите од великих вода реке Саве. Подсетимо, када је река Сава достигла историјски максимум водостаја у мају 2014. године, дошло је до преливања управо на деоници од Хртковаца до Јарка.

Насип је урађен делом као земљани, а делом као заштитни бетонски зид. За радове на изградњи одбрамбене линије на левој обали Саве издвојено је 130 милиона динара.