Изградња насипа Хртковци – Јарак

Радови на изградњи одбрамбене линије на левој обали Саве, дугој 3 километра на делу од Хртковаца до Јарка, у завршној су фази. Овај насип се гради у циљу заштите од великих вода реке Саве. Подсетимо, када је река Сава достигла историјски максимум водостаја у мају 2014. године, дошло је до преливања управо на деоници од Хртковаца до Јарка.

Предвиђено је да се насип ради делом као земљани, а делом као заштитни бетонски зид. Земљани насип, у дужини од 1.185 метара и са круном широком шест метара, је изграђен, а у њега је уграђено више од 26.000 кубних метара кохерентног земљаног материјала и 6.000 кубних метара хумуса. Такође, изграђено је и 416 метара комплетног бетонског одбрамбеног зида, док је АБ темељна стопа  израђена на још 410 метара ове деонице, а до сада сада је уграђено 558 кубних метара бетона. На првих 441 метара ове деонице радови још увек нису почели због археолошких испитивања, која су у току. Подсетимо, ова деоница се налази у непосредној близини локалитета Гомолава, које је једно од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.

За радове на изградњи одбрамбене линије на левој обали Саве издвојено је 130 милиона динара, а извођач је ВП „Сава“ из Сремске Митровице.