Уређење канала Јегричка

Радови на уређењу две деонице на каналу Јегричка – једна дужине око 8,5 километара од Деспотова до Равног Села и друга, дужине два километра, од прелива Змајево према селу, завршени су почетком марта 2018. године.

Ови радови били су вредни 25,8 милиона динара и обухватали су тарупирање, измуљење и уређење инспекционе стазе у неким деловима.

До радова је дошло јер је услед муља и набујале вегетације био смањен проток воде у каналу Јегричка, чија главна намена је одводњавање и наводњавање.

Извођач радова био је ВД „Шајкашка“ Нови Сад.