Ремонт преводнице у Новом Саду

Радови на инвестиционом одржавању новосадске преводнице у 2017. години вредели су око 23,3 милиона динара.

На преводници „Нови Сад“ која је изузетно значајна за пловидбу кроз Војводину - посебно привредни транспорт, од половине јуна спроведени су радови на хидромашинској опреми, замени дотрајале опреме и извођење антикорозивне заштите на металним деловима преводнице. Међу њима, најважнији се односе на замену носећих ланаца и водећих точкова на понирућој капији, затим, замену дрвених и гумених заптивних делова на двокрилној капији, као и постављање антикорозивне заштите на површини од 2.700 квадратних метара.

Извођач радова је „Гоша монтажа“ ад Београд.

Иначе, новосадска преводница заједно са преводницом на Брани на Тиси, представља најпрометнију преводницу на Хидросистему ДТД.