Уређење канала Врбас – Бездан

Почетком октобра 2017. године завршени су радови на уређењу канала на потезу Црвенка-Сивац, на деоници од 19 до 30 километра. Захваљујући овим радовима, повећан је капацитет са 18 на 35 m3/s, а обухватали су уклањање наталоженог седимента из корита канала, као и изградњу обостраних инспекционих стаза ширине 5 метара. Извођач радова је ВД „Бачка“ д.о.о. из Врбаса, а укупна вредност ове инвестиције износи скоро 66 милиона динара.

Ови радови представљају наставак активности на реконструкцији канала Врбас-Бездан започетих 2014. године када је реконструисано 9 km мреже, а њиховим завршетком биће комплетирана деоница дужине око 20 километра на потезу од водозахвата регионалног хидросистема Кула–Мали Иђош до Сивца.

Овај канал, познатији као Велики бачки канал, изграђен је крајем 18. века и пружа се од Врбаса преко Куле, Црвенке, Сивца и Сомбора све до реке Дунав код Бездана у дужини од око 83 километра.