Правилник

Правилник о давању у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АПВ, којим се ближе уређују услови, поступак и начин давања у закуп, можете да преузмете ОВДЕ: