Вађење речног наноса

Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса (ВРН) можете да нађете овде:

Правилник и план вађења речног наноса 2019 - 2021. године

vrn 19 pravilnik i plan vadjenja recnog nanosa 2019 2021.pdf

Атлас карата - река ДУНАВ од km 1040 до km 1433

VRN 19 Atlas karata reka DUNAV od km 1040 do km 1433.pdf

Атлас карата - река САВА од 0 km  до km 211

VRN 19 Atlas karata reka SAVA od km 0 do km 211.pdf

Обавештење, услови и поступак

vrn 19 obavestenje uslovi i postupak.pdf

Позив за писмо о намерама

vrn ppon 19 poziv za pismo o namerama.pdf

Писмо о намерама

vrn pon 19 pismo o namerama.pdf

Одлука о покретању поступка давања у закуп

vrn 19 odluka.pdf

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда

vrn 19 javni oglas.pdf

(Оглас објављен у дневном листу "Дневник" 29. 11. 2019)

Понуда за закуп

vrn 19 ponuda.pdf

Модел уговора

vrn 19 model ugovora.pdf