Вађење речног наноса

Документа која се односе на закуп водног земљишта у сврху вађења речног наноса (ВРН) можете да нађете овде:

Услови и поступак стицања права на вађење речног наноса

vrn-uslovi i postupak .pdf

План вађења речног наноса за период август 2017 - август 2019. године

vrn-plan vadjenja recnog nanosa.pdf

Стручне подлоге за план вађења речних наноса - река Дунав, од km 1040 до km 1433

Dunav 2017.pdf

Стручне подлоге за план вађења речних наноса - река Сава, од km 0 до km 211
vrn-strucne podloge, album karata,sava 2017.pdf

Позив за писмо о намерама

vrn-ppon, poziv za pismo o namerama.pdf

Образац за писмо о намерама

vrn-pon, obrazac, pismo o namerama.pdf

Одлука директора о покретању поступка давања водног земљишта у закуп

vrn-odluka direktora o pokretanju postupka, v-71-5.pdf

Подаци о јединици закупа

vrn-podaci za jedinicu zakupa jz.pdf

Графички приказ локације

VRN-Grafički prikaz lokacije jedinice zakupa JZ .pdf

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта

(Оглас је објављен у дневном листу "Дневник" у уторак, 17. 4. 2018. године. Отварање понуда обавиће се 25. априла 2018. године у 11 сати на адреси Булевар Михајла Пупина 25, сала на другом спрату, Нови Сад)

vrn, javni oglas v-71-7.pdf

Понуда -образац за подношење понуде за закуп водног земљишта

vrn-ponuda, ponuda za zakup vodnog zemljista .pdf

Модел уговора

vrn-model ugovora .pdf

Решења о давању у закуп водног земљишта
resenja o davanju u zakup vodnog zemljista.pdf

Решење о давању у закуп водног земљишта
resenje o davanju u zakup vodnog zemljista za vukovic commerce 2015 doo veternik.pdf

Јавни оглас за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта

(Оглас је објављен у дневном листу "Блиц" у уторак, 9. 10. 2018. године)

vrn-javni oglas-2 (v-71-34-1-18).pdf

Исправка Јавног огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху вађења речног наноса

ispravka javnog oglasa - vadjenje recnog nanosa.pdf