Прва фаза радова на санације обале реке Саве у зони Гомолаве

Прва фаза радова на санацији леве обале реке Саве у зони археолошког локалитета Гомолава код насеља Хртковци, која обухвата 250 m обале, завршена је крајем јула 2018. године.

Ситуација на овом делу реке Саве је таква да долази до померања, односно, еродирања и рушења обале и приближавања реке насељу. Како би се такав тренд дефинитивно зауставио, започети су радови на санацији обале реке Саве у зони локалитета Гомолава, који ће спречити даље обрушавање обале. Циљ санације је стабилизација обале и заштита како археолошког налазишта, тако и самог насеља Хртковци од повишених вода реке Саве. Пројектом је планирана санација обале реке Саве у зони Гомолаве у укупној дужини од 930 m, а укупна вредност радова је око 610 милиона динара.

Прва фаза радова на санацији обале реке Саве у зони Гомолаве започета је у септембру 2017. године, а вредна је 137 милиона динара. У оквиру ових радова, урађена је обалоутврда од каменог набачаја, док је у горњем делу обале постављен геопокривач - посебан материјал којим се стабилизује косина обале.

Извођач радова је ВП „Регулације“, Сремска Митровица.

Локалитет Гомолава код насеља Хртковаца, Општина Рума, једно је од најзначајнијих археолошких налазишта на подручју Републике Србије и под заштитом је државе као археолошко налазиште од изузетног значаја.