Сенокос и испаша

План давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за сенокос или сенокос и испашу

si-plan, senokos i ispasa v-71-9-18.pdf

Одлука о покретању поступка давања у закуп водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине за сенокос или сенокос и испашу

si-odluka direktora v-71-10-18.pdf

ЈАВНИ ОГЛАС за закуп водног земљишта за сенокос или сенокос и испашу

(Оглас је објављен у дневном листу "Дневник" 4. маја 2018. године)

si-javni oglas v-71-11-18.pdf

Табеле број 1, 2 и 3 са подацима од јавног значаја за јавно надметање

si-tabele broj 1,2,3, podaci o jedinicama zakupa, za javno nadmetanje .pdf

Графички приказ каналске мреже ХС ДТД

graficki prikaz kanalske mreze hs dtd.pdf

Пријава на јавно надметање

si-prijava na javno nadmetanje.dox.pdf

Модел уговора, сенокос и испаша

si-model ugovora, senokos i ispasa.pdf

Модел уговора, сенокос

si-model ugovora, senokos.pdf