Одводњавање

У Војводини се одводњава укупно 1.776.509 ha земљишта:

Бачка и Банат 1.423.076 ha
Срем     353.433 ha 

Укупна дужина канала за одводњавање износи 20.094 km:

Бачка и Банат 15.023 km
Срем    5.071 km

Изграђена системи за одводњавање

  • Број система                  303
  • Канали                          20.094 km
  • Густина канала              12,5 m/h
  • Цревна дренажа             45.146 ha
  • Црпне станице                155 са 437 m3/s