Плутајући објекти

ПЛАН за давање у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката
pob-plan, plutajuci objekti (v-67-1211-18).pdf

OДЛУКA о покретању поступка за давање у закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине путем прикупљања писаних понуда за постављање плутајућих објеката

pob-odluka direktora -pp, pisane ponude (v-67-1212-18).pdf

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката (ОБЈАВЉЕН У ДНЕВНИКУ 29.6.2018)

pob-javni oglas (v-67-1215-18).pdf

ПОНУДА за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине у сврху постављања плутајућих објеката

pob-ponuda uz javni oglas (v-67-1215-18)-1.pdf

Уговор о закупу водног земљишта у јавној својини на територији АП Војводине у сврху постављања плутајућих објеката
ugovor - plutajuci objekti.pdf

Исправка јавног огласа за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката
ispravka javnog oglasa pob 06-07-2018.pdf

Исправка јавног огласа (2) за прикупљање писаних понуда за закуп водног земљишта у јавној својини на територији Аутономне Покрајине Војводине за постављање плутајућих објеката (објављено у листу "Дневник" 12. јула 2018)

ispravka javnog oglasa pob - 2 10-07-2018.pdf