Измуљење Кикиндског канала

Радови на уређењу и измуљењу деонице од 5,8 километара Кикиндског канала, од моста Сајан атар до споја Златице и Кикиндског канала, започети су половином јула 2018. године. Радови су вредни око 15,6 милиона динара, а извођач је ВДП „Горњи Банат“ из Кикинде.

У оквиру припремних радова предвиђено је чишћење ове деонице канала од биљне вегетације. Потом ће се започети са измуљењем канала и предвиђено је да се извади близу 38.000 кубних метара наноса. За измуљење ће се користити багер са дугом стрелом, који ће радити са обе обале. Предвиђено је да радови буду окончани 1. октобра ове године.