BABEKA

Комплексно унапређење водопривреде подручја канала „Баја-Бездан” – BABEKA

(INTERREG - IPA програм прекограничне сарадње Мађарска - Србија)

Водећи партнер на пројекту BABEKA је Дирекција за водопривреду Доњег Подунавља, а остала два су Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине и Фонд Европски послови АП Војводине. Укупна вредност радова износи око 8.700.000 евра.

Делови канала „Баја-Бездан“, укључујући техничке просторије, чине део система за превенцију поплава. Tоком година капацитет водоснабдевања је значајно смањен због лошег одржавања, повећане количине биомасе и проблема квалитета воде у вези са блатом. Пројектом обухваћено подручје чине: канал Баја-Бездан (мађарски и српски део канала), канал Врбас-Бездан са српске стране и бране у Бездану и Шебешфоку које се налазе у склопу канала. Брана у Бездану се не користи због лошег стања објекта и хидро-механичке машинерије, али и даље представља значајан инфраструктурни објекат на Хидросистему ДТД, због чега је функционално од кључне важности. Брана у Шебешфоку се налази на локацији где се канал Баја-Бездан спаја са каналом Бездан-Врбас и била је индустријско постројење које је омогућавало саобраћање и једини вид транспорта робе и добара у овом региону.

Главни циљ пројекта је смањивање појаве поплава и потенцијалних ризика који могу изазвати поплаве у пројектом обухваћеном подручју, као и поновно оспособљавање канала Баја-Бездан за одвод вишка воде. Интервенције предвиђене Пројектом имају за циљ да унапреде систем прекограничног управљања водама и превенције ризика.

Главне активности српске стране у оквиру овог  пројекта су:

  • Реновирање и рехабилитација устава у Бездану и Шебешфоку
  • Набавка специјалне опреме за одржавање канала

Када радови буду завршени повећаће се ниво заштите од поплава, ствoриће се услови за прелазак бродова из Дунава у канал Баја-Бездан и обезбедити пунa оперативнa функцијa канала, као и солидна основа за даљи развој система. Ове активности ће имати и позитиван утицај на економију и туризам, нарочито наутички.

Реализација је започетa 2017, а планирано је да све буде готово до 2020. године.