Уређење каналске мреже у oпштинама Алибунар и Пландиште

У Општини Алибунар окончани су радови на измуљењу на каналу Главни канал Алибунарског рита, багером са дугом стрелом. Вредност радова је 21,6 милиона динара. У општини Пландиште тренутни обим предвиђених радова је 77% и њихова вредност је око 22 милиона динара. Извођач радова у овим општинама је ВДП „Јужни Банат“ Вршац.