Уређење каналске мреже у oпштинама Алибунар и Пландиште

У Општини Алибунар тренутно се ради измуљење на каналу Главни канал Алибунарског рита, багером са дугом стрелом. Вредност радова је 21,6 милиона динара, извођач је ВДП „Јужни Банат“ Вршац. У општини Пландиште радови се тренутно не изводе, јер се чека одобрење корекционог Елабората.