Наводњавање

У Војводини је могуће наводњавати:

  • Бачка         350.000 ha
  • Банат         402.000 ha
  • Срем          184.000 ha

 

Регионални хидросистеми у Војводини

У следећим табелама приказано је колико површина ће бити могуће наводњавати из регионалних хидросистема.

Северна Бачка

Плазовић  38.000 ha      
Тиса-Палић  35.000 ha
Телечка  21.600 ha
Мали Иђош  10.500 ha
Србобран  10.900 ha
Бељанска Бара  15.500 ha
Ада  15.500 ha
УКУПНО 147.000 ha

 

Банат

Нови Кнежевац  23.200 ha              
Кикинда  30.000 ha
Нова Црња-Житиште  19.800 ha
Надела  29.200 ha
УКУПНО 102.200 ha

 

Срем

Западни Срем - горња зона  30.000 ha                       
Западни Срем - доња зона  35.000 ha
Источни Срем - горња зона  67.000 ha
Источни Срем - доња зона  55.200 ha
УКУПНО 187.200 ha