Уређење каналске мреже у општинама Рума, Стара Пазова и Инђија

У Општини Рума завршено је уклањање растиња тарупирањем  са канала „Трс-1“ у катастарској општини Платичево,вредност радова је 8,5 милиона динара, у Старој Пазови уређује се вододерина “Сурдук-1”, облагањем вододерине и израдом кућних прелаза. Обим до сада изведених радова је 65%,а вредност 18,6 милиона динара. У Инђији обим припремних радова на изради облоге за бетонске радове на уређењу потока “Инђијски” износи 30%, као и у Старом Сланкамену, где је завршена санација пропуста на потоку “Сланкаменски” и уклања се растиње и чисти корито овог потока. Вредност радова је 20,7 милиона динара, извођач ВП „Галовица“ Земун.