Уређење каналске мреже у општинама Рума, Стара Пазова и Инђија

У Општини Рума тарупирањем се уклања растиње са канала „Trs-1“ у катастарској општини Платичево,вредност радова је 8,5 милиона динара, у Старој Пазови уређује се вододерина “Сурдук-1”, облагањем вододерине и израдом кућних прелаза, вредност радова је 18,6 милиона динара, док су у Инђији у току припремни радови на изради облоге за бетонске радове на уређењу потока “Инђијски”. У Старом Сланкамену завршена је санација пропуста на потоку “Сланкаменски” и уклања се растиње и чисти корито овог потока. Вредност радова је 20,7 милиона динара, извођач ВП „Галовица“ Земун.