Уређење каналске мреже на територији Града Новог Сада

На територији Општине Град Нови Сад у току су радови на сузбијању вегетације хемијским путем дуж неколико канала у КО Каћ (канали Д-609, Д-610, Д-611 и К-608), у КО Петроварадин у току су радови на уређењу корита Буковачког потока од км 0+910 до км 1+005 и облагање корита потока армирано-бетонским каналетама. У КО Ченеј ради се на уређењу канала Ј-480-9  од км 0+000-1+105 и Ј-480-11 од км 0+000-1+626 машинским уклањањем вегетације, багером и тарупом. Обим урађеног посла је на 64%, те се очекује да до краја године буду готови сви предвиђени радови. За ове радове уговорено је 35,3 милиона динара, извођач је ВДП „Шајкашка“ Нови Сад.