Уређење каналске мреже у Општини Бачки Петровац

У Општини Бачки Петровац ради се на уређењу канала НС-189 од км 0+062 до км 2+378 и НС-189-1 од км 0+000 до км 0+072,5, где се машински, багером и тарупом, уклања вегетација. Обим изведених радова је 79%, очекивани рок завршетка је до краја године. Вредност радова је 2,8 милиона динара, извођач је ВДП „Шајкашка“ Нови Сад.