Уређење каналске мреже у Општини Тител

Уређује се и мошорински канал М-300 на км 3+115 у Општини Тител, а у току су припремни радови на изради армирано-бетонског рамовског пропуста дим. 250cmx250cm. Проценат до сада урађених радова је 71% и планирано је да буду завршени до краја године. Уговорена вредност радова је 13,3 милиона динара, извођач је ВДП „Шајкашка“ Нови Сад.